Elu Ravitseja 

Eestvõitlejad

Inimesi, kes teiste kallal pidevalt norivad, nimetatakse kasvõi postitustes eestvõitlejateks. Nad norivad pidevalt teie kallal ja sunnivad teid vägisi võistlema. See tähendab, et nad pidevalt vägistavad teie hinge vaimselt. Issand, kui palju kõrkust, upsakust, ülbust ja isikliku tähtsuse tunnet! Ja mitte tilkagi leebust, taktitunnet, lugupidavat suhtumist inimestesse ja nende õigusele oma isiklikule arvamusele.

Kõiki sõdu ja genotsiide korraldavad eestvõitlejad, tappes miljoneid süütuid inimesi. Kui eestvõitlejatel õnnestub murda end juhtimise või võimu juurde, siis muudavad nad kindlasti kogu riigi koonduslaagriks, hakkavad kodanikke jälgima ja sunnivad neid pealekaebajateks.

Kuid nagu öeldakse, siin ilmas tuleb kõige eest maksta – seepärast on eestvõitlejad alati haiged nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt. Eestvõitlejad korraldavad pidevalt tülisid ja kaklusi nagu peast põrunud kuked, kes püüavad kanalas kanade tähelepanu võita. Seepärast vihkavad meessoost eestvõitlejad alati kõiki mehi ja naissoost eestvõitlejad – kõiki naisi. Iga eestvõitleja arvab, et tema innukuse põhjuseks on kõrgendatud vaimsus, mida ta viib rumalatele inimestele nende päästmise nimel, see tähendab, et ta peab ennast targaks, ja ülejäänuid lollideks, kuigi tegelikult on ta ise loll, seda endale teadvustamata.

Religioossed eestvõitlejad – see on eriline teema.

Loobuge halastamatult suhtlemisest eestvõitlejatega. Nad on meile sama vajalikud nagu viies ratas vankri all, kui soovite olla terve ja hakata õnne tundma.

Seotud postitused