Elu Uudised 

Avalik ettepanek sotsmaksu suhtes

Minu tagasihoidliku arvamuse järgi tuleks teha nii, et inimene saaks ise valida, kas ta kasutab riikliku süsteemi kaudu sotsiaalmaksu võimalusi, soodustusi, pensioni, hüvesid, mis on väga illusoorsed või ta saab selle raha igakuiselt endale ja valib ise, kus ta seda kasutab, kas oma tervise, pensioni kogumise, investeerimise jne jaoks. Võtmesõna – Vaba Voli rahvale. Niisugune süsteem oleks inimeste ja nende elu suhtes väga õiglane ja annaks võimaluse ise oma elu üle otsustada.

See oleks väga ahvatlev palgatõus (33%) muidugi ainult nende jaoks, kes tahavad ise oma elu üle otsustada. See ettepanek annab inimestele võimaluse juhtida oma elu ise ilma riigi sekkumiseta. See peaks olema kogu aeg kasvav tendents.

Ka ettevõtjad oleksid selle lahendusega väga rahul, kuna see tõstab nende töötajate lojaalsust, tööle pühendumist, mis kokkuvõttes tõstaks ettevõtete kasumit ja kasvataks majandust.

Pikaajalises perspektiivis võib see ettepanek väga hästi mõjuda pensionisüsteemile, mis võib varsti kokku kukkuda, kuna juba praegu üks töötav inimene kannab/peab üleval sotsmaksu kaudu peaaegu 2 inimest. Kindlasti vajab kehtiv pensionisüsteem muutmist.

Kindlasti tõstaks selline süsteem tervishoiusüsteemi konkurentsivõimekust, kuna inimesed, kes saavad sotsmaksu enda kätte, hakkavad pöörduma ainult nende arstide poole, kes tõesti oskavad ravida. Praegune süsteem ravimisega ei tegele. Arstide sissetulek peab olema seotud tegelikult terveks ravitud inimeste arvuga ja inimesed otsustavad ise, kuhu raha nad viivad. Tänu niisugusele motivatsioonile inimesed hakkavad ise hoolitsema oma tervise eest tunduvalt rohkem, kasutades selleks erinevaid võimalusi. See tähendab ka alkoholi, suitsu jne tarbimise vähenemist.

Inimesed hakkavad rohkem mõtlema selle lisaraha investeerimise peale, mis tõstaks nende elukvaliteeti. Kõike aspekte arvesse võttes kindlustub majanduskasv just nendes valdkondades, mis on inimeste elu jaoks tõesti kasulikud.

Kui inimesed hakkavad oma raha üle ise otsustama, siis tekib võimalus vähendada riigi osalust raha jagamisel, mis inimestele juba ammu üle jõu käib. Riigi raha jagamisega seotud skandaale on väga palju ja inimeste õiglustunnet on nende JOKK-skeemidega rängalt riivatud. Alates presidendist kuni väikese bürokraadini.

Positiivseid argumente selle ettepaneku suhtes on võimalik leida veel küll ja küll. Las inimesed ise otsustavad kuidas nad ehitavad üles oma elu ja kannavad vastutust selle eest. Riik peaks lihtsalt luua nende jaoks võimalused, kindlustada turvalisust, ja nii palju kui võimalik mitte sekkuda inimeste ellu.

Seotud postitused